DĖL PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12 PRATĘSIMO
2019 m. birželio 06 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad pratęsiamas šiuo metu galiojantis Tauragės rajono vietos veiklos grupės paprastas kvietimas Nr. 12 teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos“ (Nr. 42VS-KT-15-1-06777) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, kadangi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-305 įsigaliojo „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių nauja redakcija. Kvietimo FSA ir priedai bus papildyti pagal kvietimo teikti paraiškas metu pakeistas Taisyklių nuostatas.

Paraiškų surinkimas pratęstas iki 2019 m. liepos 19 d. 15.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.). Reikalingus dokumentus rasite čia.

Tauragės r. VVG informacija