INFORMACINIS RENGINYS
2019 m. birželio 27 d.

2019 m. liepos 2 d. 15 val. kviečiame į informacinį renginį, kuris vyks V. Kudirkos g. 9, Tauragė (miesto seniūnijos salėje).

DARBOTVARKĖ:

1.Veterinarinės tarnybos informacinis pranešimas apie supaprastintas sąlygas maisto produktų gamintojams;

2. Kvietimo Nr. 12, pagal VVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2- SAVA-5, aktualijos.

VVG informacija

mmmm