DĖL PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12 LAIKINO STABDYMO
2019 m. liepos 01 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad laikinai stabdomas šiuo metu galiojantis Tauragės rajono vietos veiklos grupės paprastas kvietimas Nr. 12 teikti vietos projektus, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos“ (Nr. 42VS-KT-15-1-06777) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, kadangi rasta esminių klaidų susijusių su finansavimo sąlygų prieštaravimu Taisyklių 27.1. punktui. Kvietimas stabdomas laikinai, kol bus patikslintas FSA 3.3.1.1.3. punktas.

Patikslintą informaciją rasite Tauragės r. VVG internetiniame puslapyje.

Paraiškų surinkimas vyks iki 2019 m. liepos 19 d. 15.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)

BBB