ŠIKŠNIUOSE ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „PO VIENU STOGU“
2019 m. rugsėjo 23 d.

Šikšnių kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „PO VIENU STOGU“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – skatinti bendruomenės gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo laisvalaikio praleidimo ir gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo ir bendruomeniškumo apraiškas, užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui. Juk nuo bendruomenių socialinio vystymo gali prasidėti gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra itin svarbu, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi.

Projekto įgyvendinimo metu įrengta pavėsinė su stalais ir suolais. Sutvarkyta viešoji erdvė, kuri tapo dar vienu gyvenvietės patraukliu įvairios veiklos židiniu vietos bendruomenei. Atsirado patogi ir patraukli aplinka kaimo gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, saviraiškos, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui. Įrengus, pavėsinę su stalu ir suolais, numatytoje viešoje erdvėje išsiplėtė jos paskirtis, kas pagerins gyvenvietės infrastruktūrą, pagerins laisvalaikio leidimo sąlygas, skatins vietos jaunimą, senjorus ir ūkininkus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Bendra projekto vertė - 6000 Eur. Paramos lėšomis mokama 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5000 Eur, o likusią dalį, 1000 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Irenos Plauškienės

Galerija