MAŽONIŠKIAI STIPRINA MATERIALINĘ BAZĘ
2019 m. spalio 01 d.

Mažoniškiai džiaugiasi Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ įvykdytu projektu „Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ materialinės bazės stiprinimas“. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2970,55 Eur ir Tauragės savivaldybė 694,00 Eur. Už gautas paramos lėšas įsigytas akordeonas, priedai įgarsinimo aparatūrai: 3 mikrofonai su laidais ir stovais, kompiuteris, televizorius, stalo teniso stalas su priedais. Projekto metu įsigytos tiesiogiai su kultūrinės veiklos organizavimu bei gyventojų užimtumo skatinimu susijusios prekės.

Mažonų bendruomenė ir Mažonų kultūros namai kartu rengia bendras valstybines ir sporto šventes, muzikos vakarus, vasaros bei rudens šventes, išvykas. Susikūręs bendruomenės moterų ir mišrus ansambliai pagyvina mūsų renginius. Tačiau bendruomenė neturėjo akordeono ir mikrofonų, naudojosi asmeniniais ar tekdavo skolintis, o tai trukdo užtikrinti tinkamą renginių kokybę. Kad mūsų organizuojami renginiai padėtų puoselėti bendruomenės tradicijas, stiprintų gyventojų sutelktumą, skatintų bendruomenės narių užimtumą ir aktyvumą, įsigijome akordeoną ir, įgarsinimo aparatūrą. Įsigytas kompiuteris tarnaus aktyviai bendruomenės veiklai, projektų rašymui, informacijos rinkimui ir perdavimui, bendruomenės nuveiktų darbų viešinimui. Televizorius bus naudojamas kartu su multimedija šventėms, konferencijoms ir seminarams organizuoti. Šios įrangos dėka renginiai taps žaismingesni ir įdomesni. Stalo teniso stalas skatins jaunimo laisvalaikio užimtumą, bus naudojamas vasaros metu organizuojamų stovyklų metu. Džiaugiamės ŽŪM ir savivaldybės dėka galėdami sustiprinti bendruomenės materialinę bazę.

Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ informacija

Galerija