DAUGLAUKYJE ĮGYVENDINTAS DAR VIENAS PROJEKTAS
2019 m. spalio 11 d.

Dauglaukio bendruomenė baigė įgyvendinti Lietuvos Žemės Ūkio ministerijos, programos priemonės “Parama kaimo bendruomenių veiklai“ finansuojamą projektą „Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 5000,00 Eur ir Tauragės savivaldybė 2500,00 Eur. Projekto tikslas – kaimo bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kultūrinei ir socialinei veiklai, tinkamai reprezentuoti bendruomenę, stiprinti bendruomeniškumą.

Šio projekto pagrindinis uždavinys buvo pastatyti lauko sceną renginiams bei sutvarkyti aplinką. Ką ir pavyko padaryti gavus Žemės Ūkio ministerijos ir Tauragės rajono savivaldybės paramą bei bendruomenės narių savanorišku darbu. Lauko scenos pastatymas buvo tikrai aktualus, nes vasaros metu vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, kad juos kokybiškai pravesti, kad atlikėjai galėtų saugiai naudotis aparatūra, apsaugant juos nuo įvairių gamtos reiškinių, taip pat scena tarnaus kaip pavėsinė nedideliems bendruomenės susibūrimams. Įgyvendintas projektas paskatins kaimo bendruomenę ir toliau kurti patrauklią, patogią aplinką pirmiausia visapusiškam bendruomeninės veiklos vystymui, bendruomenės narių poreikių tenkinimui. Vienas iš bendruomenės uždavinių – vienyti gyventojus, suteikiant jiems galimybes paįvairinti laisvalaikį, gerinti socialinę aplinką ir veiklumu bei renginiais viešinti Dauglaukio kaimo vardą. oficialus lauko scenos – pavėsinės pristatymas visuomenei vyks spalio 25 d. „Žibintų šventės“ metu.

Bendruomenės informacija

Galerija