NORKAITIŠKIAI SKATINA TAUTIŠKUMĄ
2019 m. spalio 11 d.

Norkaičiuose, „Galmenos“ bendruomenės namuose. šurmulys. Vyksta projekto „Gyvosios folkloro tradicijos“ paskutiniai įgyvendinimo etapai. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (3000,00 Eur), Tauragės savivaldybė (450,00 Eur) ir bendruomenė „Galmena“ (60,00eur). Už gautas paramos lėšas įsigyta: cimbolai, devynių stygų kanklės su dėklu, tautiniai rūbai (po 3vnt žemaitiško berniukų ir mergaičių kostiumų). Šiuo projektu siekiama suburti folkloro kolektyvą, įtraukiant vaikus ir jaunimą. Įsigijome lietuvių liaudies instrumentų, cimbolus ir 9 stygų kankles, kuriais jau mokosi groti kaimo žmonės, taip pat tautiniai kostiumai vaikams nuo 6 iki 10 metų, kad galėtų savo pasirodymais garsinti ir pristatyti savo kraštą.

Bendruomenė „Galmena” ir Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras glaudžiai bendradarbiauja, kartu rengia įvairias šventes. Labai noriai visur dalyvauja jaunimas, todėl jiems ypač džiugu pasipuošti ir pristatyti savo kraštą vilkint tautinį kostiumą. Įgyvendinus projektą, skatinamas žmogaus pažinimo procesas, bei didinama vienos turtingiausių lietuvių tradicijų - muzikavimo sklaida, kurios senumą pabrėžė daugelis muzikos tyrinėtojų. Vaikai natūraliai įsijungia į bendruomenės, šeimos ir giminaičių papročius. Jie atkartoja tai, kas sukurta ankstesnių kartų, o vėliau visa tai papildo savo kūryba, improvizacija, išmone, dvasine išraiška. Kaimo gyventojai turi daugiau galimybių saviraiškai, lavinimuisi, pažinimui, jaunosios kartos ugdymui, įvairių socialinių grupių įtraukimui į veiklą. Įsigytais instrumentais kaimo gyventojai mokomi groti, esama meno vadovė turi muzikinės patirties, kuria dalinasi su kaimo gyventojais. Smagu, kad ŽŪM suteikia galimybes stiprinti materialinę bazę, o savivaldybė visada paremia tokias iniciatyvas.

Bendruomenės informacija

Galerija