SVARBŪS IR ĮDOMŪS SEMINARAI KAIMO BENDRUOMENIŲ NARIAMS
2019 m. lapkričio 22 d.

Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ pakvietė į organizuojamus seminarus ne tik savo bendruomenės narius, bet ir kitas Tauragės rajono bendruomenes. Š. m. spalio 11 ir 29 dienomis įvyko seminaras „Marketingas. Prekinio ženklo kūrimas“. Seminare dalyviai aptarė bendrąją valdymo teoriją, susipažino su marketingo sąvoka ir pagrindinėmis jo funkcijomis. Buvo analizuojama, kas yra prekinis ženklas ir kaip kaimo bendruomenės gali pradėti naudoti savo pavadinimus kaip prekės ženklus. Dalyviai diskutavo apie prekinių ženklų galimybes ne tik bendruomenės veiklose, bet ir savo asmeninėje veikloje.

Seminare „Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacijų technologijų taikymas praktikoje“, kuris įvyko š. m. lapkričio 8 ir 18 dienomis, dalyviai susipažino su komunikacijos procesu. Plačiau apžvelgė bendruomenės įvaizdžio formavimo problemas, analizavo, kaip galėtų efektyviau išnaudoti viešųjų ryšių priemones, siekiant bendruomenės tikslų, bei, kaip taikyti informacines ir komunikacines technologijas. Po seminarų buvo nuspręsta, kad kaimo bendruomenių nariai turi susikurti marketingo ir įvaizdžio formavimo planus, kurie padėtų efektyviau panaudoti ribotus bendruomenių resursus. Šiuose seminaruose dalyvavo atstovai iš Dacijonų kaimo bendruomenės, Kęsčių bendruomenės „Elbenta“, Pilaitės bendruomenės centro, Žygaičių kaimo bendruomenės „Žygava“, Pajūrio kaimo bendruomenės, kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“, Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“. Dalyviai turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti mintimis prie kavos puodelio. Abu seminarus vedė įmonės „Eurointegracijos projektai“ lektorius Arturas Einikis.

Dalyvių buvo paprašyta trumpai išreikšti savo nuomonę apie išgirstus seminarus. Pateikiame tik keletą nuomonių: „Seminaro metu gavau daug informacijos, kaip pagerinti bendruomenės informavimą apie veiklas, kaip geriau pakviesti dalyvius, kaip gerinti įvaizdį ir veikti planingai. Buvo labai naudinga ir įdomu“; „ Labai geras maitinimas“; „Seminarai patiko, gavau daug informacijos ir žinių, kurias pritaikysiu ir savo veikloje. Ačiū lektoriui Arturui...“; „Labai gerai suorganizuotas seminaras. Puiki „Taurų žiburio“ aplinka, gerai suorganizuota. Skanus maistas. Puiki organizacija ir bendruomenės pirmininkė“; „Informatyvūs mokymai, lektorius pristatė aktualias temas. Ačiū už sudarytas galimybes tobulėti“; „Seminare išgirstos žinios pritaikomos ne tik bendruomenėje, bet ir asmeninėje veikloje, kasdienybėje“.

Seminarai buvo organizuoti, įgyvendinant kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“ projektą „Mokykimės-kurkime-motyvuokime“, paruoštą pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ finansavimo sąlygų aprašą.

Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“

Galerija