ĮGYVENDINTAS KAIMO BENDRUOMENĖS „TAURŲ ŽIBURYS“ PROJEKTAS “MOKYKIMĖS-KURKIME-MOTYVUOKIME“
2019 m. lapkričio 25 d.

Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ 2018 m. vasario 29 d. pateikė vietos projekto paraišką priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3) Tauragės rajono vietos veiklos grupei (toliau – Tauragės VVG). Paraišką vietos projektų strategijos vykdytojai, teigiamai įvertino pateikto projekto „Mokykimės-kurkime-motyvuokime“ paraišką ir skyrė finansavimą -19 539 eur.

Projekte buvo numatyti 10 mokymų įvairiomis kaimo bendruomenių gyvenime svarbiomis temomis: mokymai susyję su verslumo skatinimu, su inovacijų skatinimu, su bendradarbiavimo, su Tauragės VVG teritorijos gyventojų lyderyste, mokymai susiję su patirties pasisėmimu kitose Lietuvos vietovėse. Iš šių dešimt mokymų, keturi mokymai buvo dviejų dalių. Mokymų dalyviai dalyvavo dvejuose išvažiuojamuose mokymuose, skirtose gerosios praktikos pasidalinimu verslumo, lyderystės, bendradarbiavimo srityse Klaipėdos rajono ir Vilkaviškio rajono vietos veiklos grupių teritorijoje esančiose kaimo bendruomenėse. Iš viso mokymų dalyviai įvairiuose mokymuose pagal temas susitiko 15 kartų.

Mokymų dalyviai išklausė ir dalyvavo seminaruose:

„Tvarus socialinis verslas, iššūkiai, poveikis aplinkai. Savanorių įtraukimas“ (2 dalys);

„Bendruomeninio verslo ypatumai“ (2 dalys);

„Darbo vieta sau ir kaimynui“;

„Trumpoji maisto grandinė, kas tai ir kaip įgyvendinti“;

„Galimi bendradarbiavimo būdai, kuriant verslus“;

„Marketingas. Prekinio ženklo kūrimas“ (2 dalys);

„Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas, viešųjų ryšių, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas praktikoje“ (2 dalys);

„Lyderystė, savimotyvacija sau ir organizacijai“ (2 dalys);

bei 2 išvažiuojamieji mokymai.

Projekte dalyvavo 232 atstovai iš Dacijonų kaimo bendruomenės, Kęsčių bendruomenės „Elbenta“, Pilaitės bendruomenės centro, Žygaičių kaimo bendruomenės „Žygava“, Pajūrio kaimo bendruomenės, kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“, Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“, Eičių bendruomenės „Karšuva“, Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“. Projekto partneriai - Dacijonų kaimo bendruomenė, Kęsčių bendruomenė „Elbenta“, Pilaitės bendruomenės centras ir Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“. Kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ tarybos nariai tikisi, kad įvykę seminarai mokymų dalyviams patiko, įgytos žinios bus panaudotos ne tik kaimo bendruomenių veiklai gerinti, bet ir tiesioginiuose darbuose, ar asmeniškai.

Įgyvendinto projekto „Mokykimės-kurkime-motyvuokime“ pabaigtuvių tortas suvalgytas... Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ nuoširdžiai dėkoja projekto partnerių Dacijonų kaimo bendruomenės, Kęsčių bendruomenės „Elbenta“, Pilaitės bendruomenės centro ir Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkams, Tauragės rajono vietos veiklos grupės darbuotojoms, o ypač pirmininkei Nijolei Tirevičienei, už patarimus, konsultacijas, pagalbą.

Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“

Galerija