LOMIUOSE SUŽIBO ŽALIASKARĖ EGLUTĖ!
2019 m. gruodžio 19 d.

Savaitgalio popietę Lomių kultūros namuose šurmuliavo šventė „Jau Kalėdomis kvepia“, sutraukusi gerokai virš šimto vietos gyventojų ir kraštiečių. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais į amžinybę išėjėjusių lomiškių bei kraštiečių atminimas. Ekranu bėgo bendruomenės gyvenimo vaizdai.

Baigiantis metams šventėje skirtas dėmesys Žemaitijos bei Vietovardžių metams. Pasakorė Stasė Buikienė žemaičių dūnininkų tarme pasekė linksmą lietuvių liaudies pasaką „Vilko kelionė į mėnulį“. Gražiausių Lomių krašto vietovardžių penketuko rinkimų rezultatus aptarė mokytoja Elena Bazinienė.

Žiūrovai šiltai sutiko sukurtą filmuką apie Lomių vaikų dienos centro veiklą. Centro koordinatorei Gintarei Vasiliauskienei buvo įteikta Tauragės r. mero padėka. Dėkota ir meno vadovei Emai Pavalkytei už nuoširdų darbą su vietos saviveiklininkais ir vaikais.

Šventėje dalyvavo būrelis Batakių bendruomenės „Aukaja“ narių, tarė sveikinimo žodį. Su artėjančiomis šventėmis sveikino renginyje dalyvavęs evangelikų liuteronų kunigas Karolis Skausmenis. Šventinę nuotaiką paįvairino kultūros namų saviveiklininkų dainuojamos kalėdinės dainos, vaikų deklamuojami eilėraščiai. Pagrindinei šventės daliai pasibaigus, visi išėjo į kiemą, kur netrukus šviesomis nutviskusi pasirodė mašina su Kalėdų Seneliu su Snieguole. Susirinkusiųjų minia stojo į ratelį, dainavo, šoko, ėjo ratelius. Senelis klausinėjo vaikų ar jie buvo geri, ar dovanų verti. Nutvisko eglutė, apšviesta girliandų šviesomis. Vaikai buvo pamaloninti saldžiomis dovanėlėmis iš Senelio maišo.

Bendruomenės namuose prasidėjo šventinė vakaronė. Svečius linksmino muzikantas ir kompozitorius iš Jurbarko Kęstutis Vasiliauskas. Linksminosi šeimos, prie gausaus suneštinių vaišių stalo bendravo kaimynai ir svečiai. Tuo pat metu kultūros namų salėje linksminosi vaikų dienos centro vaikai su savo vadovėmis. Kalėdų Senelis neatsisveikino. Jis vėl pas mus sugrįš tuoj po šv. Kalėdų. Su dovanėlėmis lankys Lomiuose gyvenančius senelius, ligonius, daugiavaikes šeimas.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Nerijaus Žiurkaus

Galerija