INFORMUOJAME
2020 m. kovo 19 d.

Atsižvelgdami į LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Tauragės r. VVG administracija savo darbą iki kovo 27 d. organizuos daugiau nuotoliniu būdu. Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. VVG darbuotojų kontaktus rasite http://tauragesvvg.lt/darbuotoju-kontaktai Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais ir rekomendacijomis.

Nuolat atnaujinamą informaciją galima rasti: http//sam/lrv.lt/ Ekstremalių situacijų operacijų centrui pakeitus sprendimus ar atšaukus iki šiol buvusius draudimus, reaguosime atitinkamai ir apie tai pranešime. Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo.

VVG informacija

bbb