PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15
2020 m. balandižio 03 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. 1 “Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Finansavimo sąlygos ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio mėn. 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. 15.00 val.

Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „pašto dėžute“ kuri įrengta Tauragės r. VVG biuro patalpų lauko pusėje prie įėimo, adresu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje. „Pašto dėžutėje“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „pašto dėžutę“ ir negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „pašto dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.“

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonais 8 603 32 607, 8 672 19796 arba el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.).

Karantino metu metu informacija teikiama tik telefonais ir elektroniniu paštu.

Visą informaciją apie kvietimą rasite čia