INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ"LĖTOJO TURIZMO SKATINIMAS UKMERGĖS, TAURAGĖS IR ALYTAUS RAJONUOSE"
2020 m. gegužės 27 d.

 

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ įgyvendina projektą „Lėtojo turizmo skatinimo Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001, kurio metu siekiama apibrėžti lėtojo turizmo terminą bei parengti naujo koncepto paslaugą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

1. parengti verslo strategiją Ukmergės (Veprių seniūnija), Alytaus (Nemunaičio seniūnija), Tauragės (Mažonų seniūnija) rajonams lėtojo turizmo sąvokos kontekste (per kultūros, gamtos ir jos išteklių, maisto, verslo kultūros, autentiškumo prizmę). Siekiant įgyvendinti šią veiklą, rengiama studija, kuri apima strategijos naujumą ir aktualumą: turizmo, kaip vienos iš svarbiausių ūkinės veiklos šakų bei edukacijos formų pasaulyje ir Lietuvoje, svarbą; lėtojo turizmo sąvokos ir sampratos ištakas; lėtojo turizmo koncepciją ir raidą bei lėtojo turizmo perspektyvas Lietuvoje. Studijoje taip pat nagrinėjamos lėtojo turizmo galimybės: išskiriami lėtojo turizmo ištekliai ir atliekamas autentiškumo vertinimas Ukmergės, Alytaus, Tauragės rajonuose; nustatomi lėtojo turizmo diegimo reikalavimai; pateikiamos lėtojo turizmo Ukmergės, Alytaus, Tauragės rajonuose rekomendacijos. Rengiamoje studijoje bus pateikiami lėtojo turizmo galimi paslaugų teikėjai ir jų bendradarbiavimo galimybės: pateikiama Ukmergės rajono Veprių seniūnijos, Alytaus rajono Nemunaičio seniūnijos ir Tauragės rajono Mažonų seniūnijos visų galimų paslaugų teikėjų analizės. Studija apims ir turizmo išteklių pritaikymo visuomenės edukacijai ir poreikiams išaiškinti tyrimo analizę ir rezultatų apibendrinimą.

2. projekto dalyviams lėtojo turizmo tema suorganizuoti mokymų ciklą bei 3 baigiamuosius renginius. Mokymų metu siekiama apibrėžti ir išaiškinti kriterijus, kuriais remiantis tam tikrus produktus ar paslaugas bus galima priskirti prie Lėtojo turizmo. Tai esminis paskaitų ciklo akcentas, nes iki šiol nebuvo išskirtų vieningų Lėtojo turizmo produktų. Mokymų ciklo pagrindinis tikslas – padėti projekto partneriams vienodai vertinti produktus ar paslaugas, tam, kad ateityje keliautojams iškiltų kuo mažiau nesusipratimų keliaujant, ir partnerių kraštuose siūlomos paslaugos ar produktai atitiktų keliautojų poreikius ir keliamus lūkesčius. Organizuojami mokymai apims: lėtojo turizmo kriterijus – vieningumo sampratą; paslaugų, produktų priskyrimą lėtajam turizmui; lėtojo turizmo atstovų išskyrimą. Taip pat, lėtojo turizmo kokybės užtikrinimą; veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimą; paslaugų kokybės vertinimą; informacinių/mokomųjų renginių rengimą/vedimą suinteresuotoms grupėms.Projekto pabaigoje numatomi trys baigiamieji renginiai-pristatymai.

3. suorganizuoti 3 plenerus. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti tris 4 dienų plenerus visuose trijose seniūnijose. Šių plenerų tikslas kiekvienoje seniūnijoje sukurti meditacines, atsipalaidavimo erdves turistams, kurios bus pagrindinis traukos centras. Planuojama, kad menininkai plenerų metu sukurs įvairaus pobūdžio erdves, tokias kaip sveikatingumo takai ir panašiai.

Siekiant padidinti projekto žinomumą bus pasitelkiamos įvairios rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijos, vaizdo siužetai.

Projekto įgyvendinimo pabaiga numatoma 2021 m. liepos 31 d. Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę “LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”.

Bendra projekto vertė: 105 259,79 Eur, paramos suma iš EŽŪFKP 99 996,81 Eur.

Kompleksines projekto rengimo ir veiklų organizavimo paslaugas teikia UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai.