KVIEČIAME Į ATASKAITINĮ VVG NARIŲ SUSIRINKIMĄ
2020 m. birželio 15 d.

2020 m. birželio 30 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis susirinkimas už 2019 m.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendra VVG pirmininko ir valdybos pirmininko ataskaita.

2. Finansinė ataskaita

3. Revizinės komisijos ataskaita.

4. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti.

Pirmininkė N. Tirevičienė

bbb