ŽYGAIČIŲ KRAŠTO TRADICINIS RENGINYS - PETRINĖS
2020 m. liepos 03 d.

Viruso sukelto karantino sušvelninimas mums, žygaitiškiams, yra kaip ilgai lauktas šviesos spindulys užtrukusioje tamsoje. Juk todėl atsirado galimybė įvykti krašto tradiciniai šventei. Koks džiaugsmas ištarti: mūsų, Žygaičių, krašto šventė. Tradicinė – ta pati ir vis nauja.Vienintelė per metus. Lyg sielos veidrodis, į kurį žvelgdamas matai ne tik save. Šventė yra bendrystė. Dovanojimas ir gavimas. Prabėgusių metų įvertinimas ir per dabarties akimirką žvelgimas į ateitį.

Nuostabūs mūsų žmonės, išsiilgę gero žodžio, muzikos, juoko, įsisukę į šokio sūkurį ar prisėdę medžio pavėsyje. Šventė ne paradinė, skirta ne reklamai ar kokioms varžytuvėms. Ji žmonėms. Tai mūsų, žygaitiškių, tradicinis renginys, surenkantis ir po tėviškės dangum gyvenančius, ir tolėliau išklydusius. Po šventųjų Mišių Žygaičių parapijos bažnyčioje išėjome į gamtą – į žalią aikštelę prie seniūnijos pastato. Kai kas gal nepatiklūs, kažko besidairantys. Nenuostabu, juk karantinas išmokė uždarumo, atsargumo, o ir vidinės nuostatos sunkiai įsileidžia bendravimo džiaugsmą. Bet visi buvom savi. Mūsų varduvininkai Petrai ir Povilai, kurių net septynis galėjome pasveikinti. Mūsų seniūnijos seniūnaičiai ir artimiausių bendruomenių pirmininkai, tarę nuoširdų sveikinimo žodį. Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė Rita Grigalienė, seniūnas Vytautas Juška – irgi savi, artimi, tikri mūsų bendruomenės nariai ir bičiuliai, šiltais žodžiais, gražiais linkėjimais ne vienam uždegę jautresnę džiaugsmo kibirkštėlę. Bendruomenės pirmininkė Jolanta Vaitiekienė ne tik daug gražių sveikinimų skyrė varduvininkams ir visiems tradicinio renginio dalyviams, bet ir apdovanojo iniciatyvius bendruomenės narius, šeimas sulaukusias naujagimių, aktyviausius tradicinio renginio organizatorius.

Tradicinio renginio programos, kurią vedė šmaikščios Ilona ir Zita, „Liepos kvepia medumi“, muzikantai ir dainininkai – šventės dalininkai iš artimos kaimynystės: muzikinius sveikinimus dalijo ir smagią muziką skleidė Tauragės kultūros centro Sartininkų skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Kamana” (vad. Z. Lešinskis) ir Tauragės kultūros centro Lauksargių skyriaus liaudiškos muzikos kapela (vad. M. Remeikytė). Šventėje galėjome pasidžiaugti ir jaunosios mūsų kartos talentais: dainininke Vestina Barkauskaite, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos menų mokyklinio brandos egzamino dailės krypties 2016 -2020 m. mokinių kūrybinių darbų paroda (dailės mokytoja Birutė Bacevičienė). Gražios atžalos auga. Tikimės, kad jos ir tie vaikai, kurie šiemet tik šokinėjo ant batuto ir džiaugėsi kitomis linksmomis pramogomis, ateityje papuoš ne vieną mūsų tradicinį renginį ir išliks gimtojo krašto dalimi. Kur nuveda gimtojo krašto takai, ką galima pamatyti jais vaikštant su lietuvišku žodžiu lūpose – tai slėpiningai atsiskleidė šventės metu pristatytoje kraštietės Reginos Bliūdžiuvienės knygoje „Žodžio takais po gimtąjį kraštą“. Tauragės r. savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorė Meilė Parnarauskienė ją pavadino Žygaičių krašto enciklopedija, kuri ateities kartoms išsaugo tai, kas laiko nusinešama ir negrąžinama. Kad mūsų tradicinė šventė turi galingą trauką, patvirtino ir muzikos grupės dalyviai – buvę žygaitiškiai Stoškai. O jų daina vienu sakiniu tarytum parodė bendrystės prasmę: aš ne lašas jūroje, bet jūra manyje. Šventė išplečia širdį, kad tilptų gimtinė ir viskas, kas su ja susiję.

Tradicinio renginio dalyvius į linksmumo apogėjų savo smagia muzika ir skambiomis dainomis pakėlė vienas iš tradicinio renginio atlikėjų estrados grupė RODEO. Renginio pabaigoje dalyviai žiūrėjo antrojo tradicinio renginio atlikėjo MB ,,Pozityvūs sprendimai“ rodomą lauko kino nuotaikingą filmą ,,Importinis jaunikis“. Tradicinio renginio šurmulys nutilo, bet juk liepos tebežydi, tebekvepia medumi. Taigi, šventė tęsiasi – kitaip, kitur, gal mūsų dvasioje, kurioje lieka ir dėkingumas tradicinio renginio organizatoriams, partneriams, informaciniams rėmėjams, finansiniams rėmėjams – LR Žemės ūkio ministerijai, Tauragės rajono savivaldybei. Ir nuoširdžiausias dėkingumas visiems dalyvavusiems. Po metų liepos vėl žydės, ir šventė, tikime, sugrįš, niekur nenutolusi. Tik neuždarykime savo širdies į karantiną.

Jolanta Vaitiekienė

Nuotraukos renginio dalyvių

Galerija