“ADAKAVO KRAŠTO ŽMONIŲ JONINIŲ SUEIGA” 2020
2020 m. liepos 09 d.

Praskriejo tradicinė „Adakavo krašto žmonių Joninių sueiga“. Kas metai ta proga apsilanko tėviškėje seniai išvykę gyventi svetur kraštiečiai. Širdį džiugina mūsų žmonių gerumas, dosnumas, sutelktumas.

Šv. Jono atlaidus mūsų bažnyčioje papuošė Tauragės kultūros centro styginių ansamblio „Skercino“ koncertas (vad. V. Bartušienė). Koncerto metu ne vienas braukė džiaugsmo ašarą iš susijaudinimo. Vėliau parke klausėme nuotaikingų kolektyvų pasirodymų. Adakaviškius ir svečius linksmino Pilsūdų šokėjų grupė „Vijūnė“ (vadovė R. Bartkuvienė), Skaudvilės kultūros namų šokių grupė „Žvorūna“ (vadovė J. Griškuvienė), Skaudvilės folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ (vad. R. Bartkuvienė), Skaudvilės liaudiškos muzikos kapela „Dobilas“ (vadovė R. Bartkuvienė), Adakavo bendruomenės kapela, (vad. A. Šlepavičienė), Adakavo soc. paslaugų namų moterų ansamblis (vad. A. Šlepavičienė), Adakavo kultūros namų mišrus ansamblis (vad. P. Šlepavičiūtė), Trepų bendruomenės ansamblis „Narasa“, (vad. S. Kazakevičius), linksmos muzikos ansamblis iš Šilalės „Padkava“, popgrupė „Balius“. Veikė Adakavo bendruomenės mugė. Šventė baigėsi tradiciniu Joninių laužu. Dėkoju visiems, padėjusiems organizuoti, visiems dalyvavusiems ir parėmusiems šventę. Pagrindiniai šventės rėmėjai – Lietuvos žemės ūkio ministerija, Tauragės r. savivaldybė, Tauragės kultūros centras ir krašto ūkininkai, bendruomenės nariai. Kad šventė pavyktų, reikėjo daugelio mūsų pastangų. Už švarą noriu padėkoti Adakavo soc. paslaugų namų kolektyvui, už nuostabias vaišes – Danutei ir Petrui Lembučiams, Rasai Laugalienei, Angelei Neteckienei, Ingridai Karčiauskienei, Ilonai Šaliutei ir Marytei Remeikienei, Vaidai Grikšelienei ir Rimai Loveikienei; už dekoracijas – Ilonai Šaliutei ir Dainiui Mėliniui; už techninę pagalbą – Linai Rimkienei, Reginai Vingienei, Kazimierui Kariniauskui, Dainiui Kaminskui, Petrui Radžiui, Rolandui Gudavičiui, Tomui Remeikiui, Juditai Remeikytei, Akvilinai Maraulytei, Zitai Jarašūnienei ir Remigijui Marauliui, už gėles – Violetai Valantiejienei ir Ingridai Karčiauskienei; visiems saviveiklininkams ir jų vadovams; už dalyvavimą mugėje – Vaidai Grikšelienei ir Rimai Loveikienei; už paramą – ūkininkams Tomui ir Neringai Remeikiams, Rolandui ir Editai Valančiams, Rokui ir Ingridai Macaičiams, Jonui ir Linai Liūbancams. Mes visi – jėga, mes parodėme, kaip mylime savo kraštą, jį puoselėjame ir gaiviname!!! Didžiuojuosi JUMIS.

Bendruomenės pirmininkė Lina Maraulienė

Galerija