SARTININKAI ĮGYVENDINO ŽŪM PROJEKTĄ
2020 m. rugsėjo 08 d.

Kaimo bendruomenė „Sartupietis“ baigė įgyvendinti projektą „Įrangos įsigijimas viešųjų erdvių tvarkymui“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – tinkamai prižiūrėti viešąsias erdves, siekiant padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Bendra projekto vertė - 6000 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5000 Eur, o likusią dalį, 1000 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Įsigytas žolės pjovimo traktoriukas su priekaba, krūmapjovė, aukštapjovė, sniego valymo plokštė.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkytos viešosios erdvės, kurios suteiks gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatins bendruomenės narių užimtumą, bendrystę. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerins, atokiau esančios nuo Tauragės, Sartininkų gyvenvietės įvaizdį, skatins vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Įsigyta žolės pjovimo ir sniego nustumdymo įranga bus sandėliuojama bendruomenės patalpose. Esant poreikiui įranga bus panaudojama netik tvarkant viešąsias erdves, bet ir padedant vyresniems gyvenvietės gyventojams prižiūrėti jų erdves, o tai priduos teigiamą įvaizdį gyvenvietei ir bus išspręsta socialinis aspektas.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Sauliaus Musvydo

Galerija