AUKŠTUPIUOSE ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „VISIEMS PO PASTOGE VIETOS UŽTEKS“
2020 m. rugsėjo 28 d.

Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ baigė įgyvendinti projektą „Visiems po pastoge vietos užteks“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Projekto tikslas – kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, kultūrą, tradicijas. Projekto įgyvendinimo metu įrengta pavėsinė su stalais ir suolais. Sutvarkyta viešoji erdvė, kuri tapo dar vienu gyvenvietės patraukliu įvairios veiklos židiniu vietos bendruomenei. Atsirado patogi ir patraukli aplinka kaimo gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, saviraiškos, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui. Įrengus, pavėsinę su stalais ir suolais, numatytoje viešoje erdvėje išsiplėtė jos paskirtis, kas pagerins gyvenvietės infrastruktūrą, pagerins laisvalaikio leidimo sąlygas, skatins vietos jaunimą, senjorus ir ūkininkus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Bendra projekto vertė - 6500 Eur. Paramos lėšomis mokama 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5000 Eur, o likusią dalį, 1500 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Dijanos Mozūrienės

Galerija