PAGRAŽĖJO DAR VIENA GYVENVIETĖ
2020 m. rugsėjo 29 d.

Būdviečių kaimo bendruomenė pabaigė įgyvendinti projektą „Čia mūsų namai“, finansuojamą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, kultūrą, tradicijas. Bendra projekto vertė - 6500 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5000 Eur, o likusią dalį, 1500 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Įrengta medinė pavėsinė su stalais ir suolais.

Įgyvendinus projektą buvo sutvarkyta viešoji erdvė, kuri suteikė Būdviečių gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerina, atokiau esančios nuo Tauragės gyvenvietės įvaizdį, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Pastačius pavėsinę vietos gyventojai buvo pakviesti į pristatymo renginį, kuris įvyko rugpjūčio mėn.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Jurgitos Kleinaitienės

Galerija