SUNGAILIŠKIUOSE – KLOJIMO TEATRAS
2020 m. spalio 16 d.

Sungailiškių kaimo bendruomenė pabaigė įgyvendinti projektą „Bendruomenės klojimo teatro atnaujinimas“, finansuojamą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – telkti kaimo bendruomenę ir didinti kaimo patrauklumą, užtikrinti vietos bendruomenės poreikių tenkinimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti įvairių amžiaus grupių gyventojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Bendra projekto vertė – 3 452,57 Eur. Skirta parama – 3000,00 Eur, o likusią dalį, bendruomenės prisidėjimui skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Paramos lėšos skirtos nupirkti vidaus apdailos medžiagas einamajam remontui atlikti: dailylentes sienoms ir luboms, akmens masės plyteles grindims, elektros prekes instaliacijos atnaujinimui, dažus grindu, lubų ir sienų dažymui, roletus langams ir kitas reikalingas medžiagas vidaus remonto darbams atlikti.

Atidžiai apžiūrėjus pastato konstrukcijas paaiškėjo, kad reikia atlikti kapitalinius remonto darbus: išbetonuoti pamatus ir klojimą, kad būtų galima sudėti grindis, išmūryti sienas, reikalingi nauji balkiai lubų tvirtinimui, šiltinimo medžiagos luboms, sienoms ir grindims naujos dailylentės laukinės sienos apdailai ir kitos statybinės medžiagos. Visoms reikalingoms medžiagoms nusipirkti finansinę paramą gavome iš Tauragės rajono savivaldybės. Tad mūsų projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais: pirmiausia reikėjo atlikti kapitalinius pastato remonto darbus, o paskui ėmėmės vidaus apdailos darbų.

Įgyvendinus ŽŪM finansuojamą projektą įsigytos visos reikalingos medžiagos Klojimo teatro salės atnaujinimui: sudėtos naujos lubos, sienos iškaltos dailylentėmis, atnaujinta elektros instaliacija ir sudėti nauji šviestuvai, dalis grindų išklijuota akmens masės plytelėmis, medinės grindys lubos ir sienos nudažytos , nupirkti ir pakabinti roletai langams. Nupirktos naujos lankytojų kėdės.

Įvykdžius šį projektą, sukurta patraukli ir patogi aplinka visuomenei, sudarytos įvairesnės laisvalaikio ir užimtumo sąlygos vietos gyventojams, taip dar sustiprinant bendruomenės veiklą. Ši erdvė – Klojimo teatro salė – taps kultūros židiniu, kuriame laisvalaikį leisti galės ne tik vaikai ir paaugliai ar jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės.

Sungailiškių kaimo bendruomenės informacija

Nuotraukos Irmos Jakutienės ir Jolantos Vasiliauskienės

Galerija