DACIJONUOSE SUKURTA PATRAUKLI GYVENTOJAMS APLINKA
2020 m. spalio 16 d.

2020m. spalio mėnesį Dacijonuose įgyvendintas projektas ,,Palankios aplinkos kūrimas Dacijonų bendruomenei“ (toliau Projektas). Tikslu pagerinti viešąją erdvę ir sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir gyventojams aktyviau leisti laisvalaikį, įsigyta partraukli sporto ir laisvalaikio įranga. Bendruomenės namų teritorijoje pastatyti ilgaamžis betoninis lauko teniso stalas, trivietės medinės supynės, 3 lauko sporto įrenginiai – treniruokliai.

Lauko treniruokliai skirti kojų, pilvo ir juosmens raumenims, krūtinės ir rankų raumenų lavinimui. Vienu metu visais įrenginiai gali naudotis 13 asmenų. Bendra projekto vertė 5580 eurų. Projektą finansavo LR Žemės ūkio ministerija ir Tauragės rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu pagal priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ iš viso skirta iki 5 000,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu, ( 89,6 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų). Likusią dalį 580 Eur ( 10,4 proc. projekto vertės), pateikus projektą pagal bendruomenių rėmimo programą, finansavo Tauragės rajono savivaldybė. Indėlis privalomas, todėl be savivaldybės paramos projektas nebūtų įgyvendintas.

Nauji įrenginiai džiugina visus. Vaikai, jaunimas labiausiai laukė ir pirmieji išbandė treniruoklius, sūpuokles, stalo tenisą. Įgyvendinus projektą, pagerinta infrastruktūra, vaikų, jaunimo, kitų bendruomenės gyventojų laisvalaikis. Projekto rezultatai ne tik reikalingi, prasmingi, bet ir skatina gyventojus būti pilietiškais, kartu saugoti bei prižiūrėti įrenginius.

Bendruomenės informacija

Galerija