KVIEČIAME Į ATASKAITINĮ VVG SUSIRINKIMĄ
2021 m. balandižio 22 d.

2021 m. balandžio 30 d. 11 val. Ataskaitinis susirinkimas vyks rašytiniu būdu. VVG nariams bus išsiųstos susipažinimui visos ataskaitos. Kilus klausimams, rašykite ar skambinkite pirmininkei Nijolei Tirevičienei tel.: 8 682 25586, el. paštas: nijoletireviciene@gmail.com

DARBOTVARKĖ:

1. Bendra VVG pirmininko ir valdybos pirmininko ataskaita.

2. Finansinė ataskaita

3. Revizinės komisijos ataskaita.

Susipažinus su ataskaitomis, atsakysite, iki balandžio 30 d. 11 val., į pirmininkės užklausą ar patvirtinate, ar nepritariate kiekvienai atsiųstai ataskaitai atskirai

NNN