ATNAUJINTA MATERIALINĖ BAZĖ
2021 m. spalio 22 d.

Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ pabaigė įgyvendinti projektą „Mokykimės iš praeities“ finansuojamą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis - kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 5106,30 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 2999,98 Eur, o likusią dalį, 2106,32 Eur skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Projekto lėšomis įsigytos užrakinamos spintelės su stiklais, stiklinis stendas ant sienos, pastatomos spintelės albumams, knygų spintos, stalas, kėdės, drabužių pakabos, kurie bus patalpinti muziejuje. Baldai ir kitos prekės buvo būtinos, kad muziejus būtų patrauklus, šiuolaikiškas, o eksponatai būtų tinkamai saugomi. Projekto lėšomis įgytos prekės tarnaus bendruomenės poreikiams ilgą laiką. Atnaujinta materialinė bazė padidins kaimo muziejaus patrauklumą, bus vykdomos edukacinės veiklos, to pasekoje ugdomi Batakių ir kitų kaimyninių mokyklų mokiniai, bus pritraukta daugiau žmonių, tarp jų, ir jaunų į bendruomeninę veiklą, tuo pačiu tai skatins gyventojų užimtumą, turiningą laisvalaikio praleidimą, aktyvumą ir bendruomeniškumą, tarnaus gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Vidos Kasputienės

Galerija