INFORMUOJAME
2022 m. gruodžio 07 d.

INFORMACIJA APIE 2022 METŲ PLANUOJAMUS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KVIETIMUS PAGAL PRIEMONES:

1. Vasario 14 d. – kovo 31 d. „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-1 2022 m.

2.Kovo 1 d. – balandžio 6 d. “Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” LEADER-19.2-SAVA-6

3. Kovo 7 d. – balandžio 11 d. “Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra” LEADER-19.2-SAVA-5

VVG informacija

vvvv