KVIETIMAS PASIDALINTI PATIRTIMI
2022 m. sausio 25 d.

 

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla įgyvendina Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos srities "Lietuvos kaimo tinklas" projektą "Verslas kaime: nuo idėjos iki sėkmės!" Nr. PLKT-KA-20-2-09726-PR001. Viena iš projekto veiklų - atrinkti 15 (penkiolika) gerųjų ne žemės ūkio verslo projektų pavyzdžių ir juos apdovanoti renginio metu. Kreipiamės į Jus su prašymu, kurie gavo paramą ne žemės ūkio verslo kūrimui bei sėkmingai įkūrė verslą kaime, pildyti paraišką ir dalyvauti gerųjų Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų atrankoje. Atrankoje gali dalyvauti tie žmonės, kurie gavo paramą projektams pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Prie šio laiško prisegu gerųjų projektų atrankos skelbimą ir paraiškos atrankai pildymo formą.

nnnn