PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 24
2022 m. vasario 26 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo mėn. 7 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio mėn. 11 d. 15.00 val.

Susijusius dokumentus rasite čia

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė. Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonais 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)