SVARBI INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS
2022 m. vasario 23 d.

DĖMESIO!

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka, kurią reglamentuoja Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Netinkamai pasirašyti arba nepasirašyti šie dokumentai bus nepriimami.

Dokumentus galima teikti el paštu: tauragesvvg@gmail.com

Pasirašymo elektroniniu parašu instrukcijos ir naudinga informacija: https://elektroninisparasas.lt/pasirasyk/

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/KDNLaWRCIr

Mokėjimo prašymų formos: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimo-rasymai-ir-ju-formos/8712#res

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/320916

vvvv