DĖMESIO!!! UŽBAIGTŲ PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS
2022 m. kovo 22 d.

Dėmesio!

Informuojame, kad pareiškėjai, kurie vykdė Vietos projektus, finansuojamus 2016-2023 m. Tauragės rajono vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2022 m.gegužės 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos, arba pasirašytos mobiliuoju parašu, ataskaitos teikiamos el. paštu: tauragesvvg@gmail.com

vvv