STRAGUTĖS BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINO PROJEKTĄ
2022 m. balandižio 12 d.

Stragutės kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Viešosios erdvės pritaikymas Stragutės kaimo gyventojų poreikiams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, kultūrą, tradicijas. Bendra projekto vertė - 6500 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5000 Eur, o likusią dalį, 1500 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Paruošta aikštelė trinkelių paklojimui, įrengti borteliai, paklota 90 m2 trinkelių, įsigyti maža karuselė, skersinis, treniruoklis, imituojantis slidinėjimą, viengubas krepšinio lankas su stovu bei pastatytas 6 m. aukščio vėliavos stiebas.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta viešoji erdvė, kuri suteiks Stragutės gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatins bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, padidins bendruomenės narių motyvaciją viešųjų erdvių puoselėjimui, užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerins, atokiau esančios nuo Tauragės, Stragutės gyvenvietės įvaizdį, skatins vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Bendruomenės informacija

Nuotraukos Vilijos Mockaitienės

Galerija