INFORMACIJA
2022 m. balandižio 22 d.

KVIEČIAMAS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)

Informuojame apie šaukiamą Tauragės rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą. Posėdžio data – 2022 m. balandžio 29 d.

DARBOTVARKĖ: 1. Dėl 22 kvietimo pagal VPS priemonę “Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1), Asociacijos „Kurk laisvai“vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

2. Dėl 22 kvietimo pagal VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1), MB „Šeimos dirbtuvė“vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

3. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

4. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Lomių kaimo bendruomenės „Lomiai“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

5. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Tauragės r. Žygaičių gimnazijo vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

6. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

7. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Stragutės kaimo bendruomenė vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

8. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

9. Dėl 23 kvietimo pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ kodas “LEADER- 19.2-SAVA- 6“), Šakviečio apylinkės bendruomenės centro vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Projektų atrankos komiteto nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai el. paštu.

BBB