KVIEČIAMAS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS (RAŠYTINĖ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA)
2022 m. gegužės 05 d.

Informuojame apie šaukiamą Tauragės rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

Posėdžio data – 2022 m. gegužės 12 d.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 24 kvietimo pagal VPS priemonę “ Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, Asociacijos „Dacijonų paslaugos“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

2. Dėl 24 kvietimo pagal VPS priemonę “ Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, Asociacijos „MEDDEN“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

3. Dėl 24 kvietimo pagal VPS priemonę “ Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

4. Dėl 25 kvietimo pagal VPS priemonę “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2, Tauragės rajono savivaldybės administracijos vietos projekto paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.

Projektų atrankos komiteto nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta asmeniškai el. paštu. Pasirašytus ir skenuotus valdybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki gegužės 12 d. (imtinai) el. p. tauragesvvg@gmail.com, atnešti arba atsiųsti paštu į VVG administracijos būstinę, adresu: V. Kudirkos g. 9, 3 kab., Tauragė.

mmm