INFORMACIJA
2022 m. liepos 05 d.

Informuojame apie šaukiamą Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdį.

Posėdžio data – 2022 m. liepos 12 d.

DARBOTVARKĖ: 1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos“ prioriteto Nr. I “Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas” priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 26 paskelbimo.

mmmm