INFORMACIJA
2022 m. liepos 11 d.

Tauragės r. vietos veiklos grupė (toliau – VPS vykdytoja) informuoja, kad 2022 m. liepos 12 d. 12.00 val. planuotas vietos veiklos grupės valdybos posėdis neįvyks.

Posėdis nukeliamas vėlesniam laikui. Valdybos narius informuosime atskirai.

nnn