ANTANINĖS KĘSČIUOSE
2022 m. liepos 25 d.

Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“ įgyvendino projektą „Antaninės Kęsčiuose“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – telkti vietos gyventojus bendram darbui, ugdyti bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą ir prasmingą laisvalaikį. Puoselėti kultūros paveldą garsinant krašto istoriją, sukaupti ir perduoti ateinančioms kartoms, mūsų krašto vertybes organizuojant tradicinį renginį. Bendra projekto vertė - 2000 Eur. Paramos lėšomis mokama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Antaninės Kęsčiuose - šventė skirta visiems, t. y. visų socialinių grupių ir įvairaus amžiaus žmonėms. Jos esmėje svarbiausias akcentas yra žmonių tarpusavio bendravimas, kuris ypač skatina atvykti svetur gyvenančius kraštiečius. Suaktyvėjusi bendruomenių veikla tokias tradicines šventes praturtino įvairiapuse menine programa ir tuo dar labiau padidino šventės patrauklumą ir praturtino jos turinį. Būtent tradiciniam renginiui ir skiriamas toks vaidmuo tik programos tikslas yra nukreiptas vietos regiono etninio savitumo paryškinimui. Tokie renginiai atitinka įvairaus amžiaus žmonių poreikius. Vyresnės kartos žmonės tenkinasi pabendravimu ir prisiminimų pasidalijimu, džiaugiasi menine programa, jaunimas ir vaikai stebi ir žaidžia, klausosi meninės programos, mezga naujas pažintis, linksminasi žaidimuose ar šokiuose. Bendruomenėje yra nemažai jaunų šeimų su vaikais. Jaunos šeimos mažai skiria laiko bendravimui su vyresniąja karta. Šventės organizatoriai pramogomis stengėsi nudžiuginti tiek mažą, tiek didelį, vaikai galėjo pasimėgauti Burbulų dėdės edukacija, batutais, nusipirkti cukraus vatos ar spragėsių. Suaugusieji tuo tarpu buvo kviečiami įsijungti į vaško edukaciją su Virginijumi Šauliu, dalyvauti sūrių degustacijoje, loterijoje, pasiklausyti Pagramančio kapelos, pasivaišinti Arvydo ir Inesos Laurinskų, Onutės Šeferienės ir Reginos Jankauskienės virtu troškiniu. Antaninės žymi šienapjūtės pradžią, tad visi Antanai ir Antaninos buvo kviečiami pjauti pirmąją pradalgę, o vėliau buvo apdovanoti. Šventė buvo išskirtinė ir dekoracijomis, kurios skirtos paskatinti Kęsčių kaimo ir aplinkinių kaimų žmones judėti tvariau.

Bendruomenės informacija

Galerija