ŠKAPLIERINĖ
2022 m. rugpjūčio 01 d.

Pajūrio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Škaplierinė“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – telkti vietos gyventojus bendram darbui, ugdyti bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą ir prasmingą laisvalaikį. Puoselėti kultūros paveldą garsinant krašto istoriją, sukaupti ir perduoti ateinančioms kartoms, mūsų krašto vertybes organizuojant tradicinį renginį. Bendra projekto vertė - 2000 Eur. Paramos lėšomis mokama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Škaplierinės, kaip tradicinio renginio naudą sudaro tai, kad bendruomenės nariai mato ir jaučia vietos tradicijų puoselėjimą, jie džiaugiasi sulaukta galimybe bendrauti tarpusavyje, susitikti su svetur gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, kaimynais, turiningai praleisti laisvalaikį, vaikai gauna dar vieną progą pažaisti, jaunimas pasilinksmina, užmezga pažintis. Į tradicinį renginį susirinkę įvairių kaimyninių bendruomenių atstovai sustiprina savo bendravimą, dažnai aptaria naujas, įvairias jo formas. Atvykę amatininkai ir įvairūs prekeiviai realizavę savo gaminius ir prekes gauna pajamų. Pajūrio kaimo bendruomenės nariai įgyvendinę projektą įgauna didesnės patirties, pagerina savo įvaizdį, užmezga naujų pažinčių, žmonėms kelia pasididžiavimą savo kraštu.

Bendruomenės informacija

Galerija