ONA IR VĖL KVIEČIA Į BATAKIUS
2022 m. rugpjūčio 05 d.

Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ įgyvendino projektą „Ona ir vėl kviečia į Batakius“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas telkti vietos gyventojus bendram darbui, ugdyti bendruomeniškumą ir propaguoti turiningą ir prasmingą laisvalaikį. Puoselėti kultūros paveldą garsinant krašto istoriją, sukaupti ir perduoti ateinančioms kartoms, mūsų krašto vertybes organizuojant tradicinį renginį. Bendra projekto vertė - 2000 Eur. Paramos lėšomis mokama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Batakių kaimo bendruomenės ,,Aukaja“ nariai, būdami svarbiu vietovės plėtros faktoriumi ir suvokdami tradicijų svarbą vietovės įvaizdžiui ir plėtrai, nuo pat savo veiklos pradžios, prisiėmę atsakomybę, skiria didelį dėmesį kultūros paveldo puoselėjimui, todėl kasmet aktyviai dalyvauja senas tradicijas turinčio renginio, žmonių vadinamo Oninėmis, organizavime, kuris įvyko šių metų liepos 24 d. ir kuris švenčiamas jau nuo neatmenamų laikų. Šios šventės prasmę sudaro ne tik religinis sakralumas, bet ir galimybė bendrauti ir linksmintis tiek įvairių kartų vietos gyventojams, tiek ir svetur gyvenantiems kraštiečiams. Po šventės laukimo ir pasiruošimo, į ją susirinkę žmonės susitinka su giminaičiais, draugais, dalijasi mintimis apie praeities ir dabarties problemas, prognozuoja ateitį, linksminasi, užmezga naujas pažintis. Ta proga naudojasi ir įvairūs krašto ir atvykę amatininkai, įvairūs prekeiviai pateikdami savo gaminius ir kitas įvairias prekes. Šio tradicinio renginio naudą sudaro tai, kad žmonės mato ir jaučia vietos tradicijų puoselėjimą, jie džiaugiasi sulaukta galimybė bendrauti tarpusavyje, susitikti su svetur gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, turiningai praleisti laisvalaikį, vaikai gauna dar vieną progą pasidžiaugti batutais, putomis, pažaisti, jaunimas pasilinksmina, užmezga pažintis, kartais lemtingas jų gyvenime.

Bendruomenės informacija

Galerija