NIEKUR MIELESNĖS VIETELĖS UŽ SAVĄJĮ KAIMĄ NĖRA
2022 m. rugpjūčio 22 d.

Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ įgyvendino projektą „Niekur mielesnės vietelės už savąjį kaimą nėra“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas - stiprinti kaimo bendruomenės veiklą, aktyvinti bendruomeninį gyvenimą per tradicines šventes, skatinti nuoširdų, pagarbų bendravimą tarp skirtingo amžiaus kaimo gyventojų. organizuojant tradicinį Žolinių renginį. Bendra projekto vertė - 2000 Eur. Paramos lėšomis mokama 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ – tai aktyviai veikianti, žinanti savo siekius bendruomenė, kurioje gyvena išsilavinę ir puoselėjantys dvasines vertybes bei saugantys aplinką, kultūrinį paveldą ir pilietiškai aktyvūs žmonės. Jos veikla nukreipta vietos žmonių telkimui pastebėti vietos problemas ir, aktyviai dalyvaujant, padėti valdžios institucijoms vykdyti darnią vietovės plėtrą. Ypatingas dėmesys kreipiamas - žmogui ir jo laisvalaikio kokybiškam praleidimui.

Aukštupiškiai Žolinės šventę švenčia nuo neatmenamų laikų ir šios šventės prasmę sudaro ne tik religinis sakralumas, bet ir galimybė bendrauti ir linksmintis tiek įvairių kartų vietos gyventojams, tiek ir svetur gyvenantiems kraštiečiams. Po šventės laukimo ir pasiruošimo, į ją susirinkę žmonės susitinka su giminaičiais, draugais, dalijasi mintimis apie praeities ir dabarties problemas, prognozuoja ateitį, linksminasi, užmezgamos naujos pažintys. Ta proga naudojasi ir įvairūs krašto ir atvykę amatininkai, įvairūs prekeiviai pateikdami savo gaminius ir kitas įvairias prekes. Šio tradicinio renginio naudą sudaro tai, kad žmonės mato ir jaučia vietos tradicijų puoselėjimą, jie džiaugiasi sulaukta galimybė bendrauti tarpusavyje, susitikti su svetur gyvenančiais giminaičiais ir pažįstamais, turiningai praleisti laisvalaikį, vaikai gauna dar vieną progą pasidžiaugti batutais, putomis, pažaisti, jaunimas pasilinksmina, užmezga pažintis, kartais lemtingas jų gyvenime. Į tradicinį renginį susirinkę įvairių bendruomenių atstovai sustiprina savo bendravimą, dažnai aptaria naujas, įvairias jo formas. Atvykę amatininkai ir įvairūs prekeiviai realizavę savo gaminius ir prekes gauna pajamų.

Bendruomenės informacija

Galerija