DRAUDENIUOSE SUTVARKYTA VIEŠOJI ERDVĖ
2022 m. rugpjūčio 24 d.

Bendruomenė „Draudežeris“ pabaigė įgyvendinti projektą „Viešosios erdvės sutvarkymas Draudeniuose“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, tradicijas. Bendra projekto vertė – 7505,00 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5500 Eur, o likusią dalį, 2005,00 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Įsigyti lauko stalai su suolais, greitai surenkama palapinė, kazano komplektas, pastatytas vėliavos stiebas.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytas 0,15 ha sklypas, kuris suteikė gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerina, atokiau esančios nuo Tauragės, Draudenių gyvenvietės įvaizdį, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją viešųjų erdvių puoselėjimui, užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas Draudenių gyvenvietės įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

Galerija