SKAMBA MUZIKA PO EIDINTUS
2022 m. rugpjūčio 26 d.

Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenė „Santakai“ pabaigė įgyvendinti projektą „Skamba muzika po Eidintus“ finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 5000 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 3500 Eur, o likusią dalį, 1500 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Projekto lėšomis įsigyta įgarsinimo įranga, kuri suteikia bendruomenės organizuojantiems renginiams kokybiškumo ir patrauklumo, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos pagerins bendruomenių narių aktyvų gyvenimą, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas Eidintų kaimo įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

Galerija