ĮGYVENDINTAS ŽŪM FINANSUOTAS PROJEKTAS ŽYGAIČIŲ BENDRUOMENĖJE
2022 m. rugsėjo 26 d.

Žygaičių kaimo bendruomenė“ ŽYGAVA“ baigė įgyvendinti projektą „Projektoriaus įsigijimas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė - 5000 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 3500 Eur, o likusią dalį, 1500 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu įsigytas projektorius, kurį naudojant pagerės organizuojamų renginių kokybė, o su jais ir galimybė vietos gyventojams leisti turiningai laisvalaikį.

Projektorius suteikė bendruomenės organizuojantiems renginiams kokybiškumo ir patrauklumo, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos pagerins bendruomenių narių aktyvų gyvenimą, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas kaimo įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informcija

Galerija