TEN KUR ŠIRDIS
2022 m. rugsėjo 27 d.

2022 m. rugsėjo 24 d. Stragutės kaimo bendruomenėje įgyvendinta paskutinė projekto „TEN KUR ŠIRDIS“ veikla pagal „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“ VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-9.2-SAVA-6. Įgyvendinant projektą suplanuotos ir įgyvendintos 2 veiklos: renginys „Vasarėlę palydint“ ir edukacinė popietė „Kurkime grožį kartu“.

Renginio „Vasarėlę palydint“ įgyvendinimo metu buvo sudarytos puikios sąlygos Stragutės kaimo bendruomenės nariams, jaunimui bei jų tėvams ir seneliams, dalyvauti įvairiose pramoginėse veiklose ir turiningai praleisti laisvalaikį. Mažieji renginio dalyviai smagiai leido laiką ant batuto. Renginyje skambėjo jaunųjų Tauragės talentų balsai, o vakaro kulminacija – populiarių atlikėjų pasirodymas.

Bendruomenės moterys puikiai praleido laiko edukacinėje popietėje „Kurkime grožį kartu“, kur mokėsi pasigaminti darbelių iš virvelių, kuriais galėtų papuošti savo buitį.

Stragutės kaimo bendruomenė dėkinga Tauragės rajono VVG ir Tauragės rajono savivaldybės administracijai už skirtą finansavimą, edukatorei Kristinai už pravestą edukaciją, o bendruomenės nariams už prisidėjimą vykdant projekto veiklas.

Bendruomenės informacija

Galerija