INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS PAGRAMANČIO MIESTELIO GYVENTOJAMS IR TURISTAMS
2022 m. spalio 04 d.

Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendino Vietos projektą ,,INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS PAGRAMANČIO MIESTELIO GYVENTOJAMS IR TURISTAMS“ Projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę Tauragės rajono kaimiškose teritorijose, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką. Vietos projekto Nr. TAUR-LEADER-6B-I-25-2022/42VS-PV-22-1-03908-PR001.

Projekto įgyvendinimo rezultatas – pastatytas ir prijungtas prie inžinerinių tinklų konteinerinis tualetas, pritaikytas negalią turintiems žmonėms, Pagramančio miestelį ir aplinkines vietoves lankantiems turistams.

Projektas įgyvendintas pagal vietos plėtros strategijos ,,Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ prioriteto ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės ,,Pagrindinės paslaugos kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 10 957,00 Eur. Savivaldybė savo lėšomis prisidėjo prie projekto 20 proc. t.y. 2 191,00 Eur.

Tauragės r. savivaldybės informacija

Galerija