NORKAIČIUOSE ATNAUJINTA BENDRUOMENĖS LAUKO ERDVĖ
2022 m. spalio 07 d.

Norkaičių kaimo bendruomenė “ GALMENA” baigė įgyvendinti projektą “Norkaičių kaimo bendruomenės “Galmena” lauko erdvės atnaujinimas” , finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti, gerinti, atnaujinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant, atnaujinant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomenės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 5500,00 Eur Paramos lėšomis buvo gauta 89 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t.y – 4895,00 Eur, o likusią dalį, 605, 00 Eur skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Projekto metu atliktas lauko scenos remontas: perdažyta lauko scena, pakeistas stogas – skarda, prie bendruomenės pastato stoginės “įstiklinimas” skaidria PVC tentas, pagaminti lauko staliukai ir suolai. Šis projektas suteiks organizuojamiems renginiams kokybiškumo ir patrauklumo, o tai skatins užimtumą, bendrystę, tradicinių švenčių populiarinimą. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją kultūrinei veiklai. Pagerintas bendruomenės teritorijos infrastruktūros įvaizdis.

Bendruomenės informacija.

Galerija