PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 26
2022 m. spalio 18 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. 1 “Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas” priemones

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir

„Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. spalio mėn. 17 d. 8.00 val. iki 2022 m. lapkričio mėn. 28 d. 15.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)

Reikalingus dokumentus rasite čia

bbbb