DAPKIŠKIŲ GYVENVIETĖJE ĮRENGTI TRENIRUOKLIAI
2022 m. spalio 17 d.

Pilaitės bendruomenės centras pabaigė įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – skatinti vietos žmonių bendruomeniškumą, kreipiant dėmesį į jų laisvalaikio organizavimą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Bendra projekto vertė - 7000 Eur. Paramos lėšomis mokama 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 5499,90 Eur, o likusią dalį, 1500,10 Eur, skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu įsigyti lauko treniruokliai, o jų įrengimui suorganizuota talka.

Įrengus treniruoklius - sutvarkyta viešoji erdvė, kuri suteikia Dapkiškių gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerina, atokiau esančios nuo Tauragės miesto centro esančio, Dapkiškių kaimo įvaizdį, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai ir kūrybingai veiklai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją viešųjų erdvių puoselėjimui, užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

Galerija