SKRAJŪNAS NUSILEIDĘS NETOLI ŽYGAIČIŲ
2022 m. spalio 18 d.

Lietuvos respublikos seimo nutarimu 2021 metai skirti pagerbimui vieno žymiausio rezistencinės kovos dalyvio, nuo 1950 metų Ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininko, apdovanoto 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi, majoro Juozo Lukšos-Skrajūno, Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Miškinis, ,..... kuris su dviem bendražygiais antrą kartą oro keliu grįždamas iš Vakarų į Lietuvą 1950 metų spalio 3-osios naktį su parašiutais nusileido Tyrelio girioje netoli Žygaičių miestelio. Vietos bendruomenė, siekdama dalyvauti tautos didvyrio pagerbime ir plačiau paviešinti jo sąsają su Žygaičių kraštu, organizavo moksleivių piešinių konkursą ,,Skrajūnas nusileidęs netoli Žygaičių“ skirtą Juozo Lukšos 100 metų nuo gimimo pažymėjimui. Tai paskatino atidžiau pažvelgti į savo krašto istoriją.

Jaunoji karta su „Skrajūnu“ susipažino ne tik piešdama, gaudama apdovanojimus, bet sulaukė ir dėmesio iš Tauragės muziejaus „Santaka“ - dar š. m. spalio 3 dieną buvo suteikta galimybė stebėti rekonstruotą Lukšos ir jo bendražygių desanto nusileidimą toje pačioje vietovėje kaip ir 1950 metais. Minėto piešinių konkurso „Skrajūnas nusileidęs netoli Žygaičių“ dalyviai sulaukė ir žadėtosios jiems finalinės kelionės - trečiadienio rytą visi pilnu autobusu pajudėjome link uostamiesčio susipažinti su Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų Karo laivų flotile. Konkurso apžvalgos, padarytos išvados: skvarbus, įžvalgus ir pastabus Žygaičių gimnazistų žvilgsnis savo gimtojo krašto aplinkai; konkurso tikslas pasiektas – įdiegtas suvokimas apie tai, kokią naudą, pareigas ir atsakomybę kiekvienam mūsų reiškia gimtojo krašto pažinimas. Nuoširdūs padėkos žodžiai už idėjas ir pagalbą įgyvendinant Krašto apsaugos savanorių Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 307 pėstininkų kuopos vadui Kpt. Laimonui Jurkšaičiui, už finansinę paramą Tauragės rajono savivaldybės vadovams ir administracijai, už sudarytas galimybes ir pažintinę ekskursiją karo laivuose – Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų vadui Giedriui Premeneckui, vyr. srž. Audriui Vitkauskui ir kitiems kariškiams, už saugią kelionę UAB „Mepus“ direktoriui Modestui Petkui. Nuoširdus AČIŪ ir visiems konkurso dalyviams bei buvusiems šalia. Projekto perspektyvose - Žygaičių bendruomenė ir toliau visus savo narius skatins domėtis krašto istorija, ugdyti jų pilietiškumą ir patriotizmą.

Žygaičių kaimo bendruomenės „ŽYGAVA“ informacija.

(foto – internetinė prieiga https://www.kariuomene.lt/karines-juru-pajegos/padaliniai/karo-laivu-flotile/23239)

Galerija