ŽŪM PARAMA ŠAKVIEČIUI
2022 m. spalio 15 d.

Šakviečio apylinkės bendruomenės centras pabaigė įgyvendinti projektą „Šakviečio apylinkės bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas“ finansuojamą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis - kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas priemones ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 3755,20 Eur. Paramos lėšomis mokama 88,44 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. – 3313,73 Eur, o likusią dalį, 413,00 Eur skyrė Tauragės rajono savivaldybės administracija, 8,47 Eur prisidėjo bendruomenė.

Bendruomenė stengiasi į veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo, organizuoti užimtumą, todėl bendruomenės namai turėtų tapti bendruomenės traukos centru. Tuo tikslu aktyviai veiklai įsigijome projektorių, sėdmaišius, belaidę kolonėlę, televizorių, kurio pagalba galėsime organizuoti karaoke, internetinių žaidimų vakarus vaikams, jaunimui ir suaugusiems, filmų žiūrėjimo vakarus, organizuoti kitus renginius. Projektinei, bendruomeninei veiklai įsigytas nešiojamas kompiuteris su priedais, daugiafunkcinis spausdintuvas. Įsigijome smėlio ir šviesos stalą jis bus skirtas ir žaidimui, ir mokymuisi, ir terapijai visoms amžiaus grupėms. Šviesa atpalaiduoja ir išlaisvina kūrybinę galią. Žmonės ant šio stalo gali piešti savo pirštais, teptukais ir mentelėmis, smėlio šukutėmis. Piešimas smėlyje praturtina sensorinius pojūčius, skatina mąstymą, tobulina bendravimo įgūdžius, plėtoja kūrybingumą, lavina vaizduotę, padeda atsipalaiduoti.

Įgyvendinus projektą pagerės darbo, renginių ir priemonių kokybė, bendruomenė taps patrauklesnė, labiau susitelkusi įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką. Įsigytos priemonės leis dar efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenines veiklas.

Bendruomenės informacija Nuotraukos R. Pudževelienės

Galerija