PRAKTINIS SEMINARAS TAURAGĖJE
2023 m. sausio 11 d.

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių, tarp kurių yra ir Tauragės r. VVG, taip pat su 2-iem Norvegijos partneriais: Vestland apskrities administracija bei Hardangerradet IKS, Hardangerio penkių savivaldybių regiono plėtros taryba įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355).

Projekto tikslas – skatinti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenes ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose ir regioninėse savivaldybėse, skatinant tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių, taikant skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias gyventojų įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose, skatinant gyventojų aktyvumą, socialinį pasitikėjimą, lyderystę, pasinaudojant kitų šalių, tame tarpe ir Norvegijos partnerių šiose srityse sukaupta patirtimi, pasiūlyti instrumentus, kurie skatintų vietos demokratijos iniciatyvas ir aktyvintų vietos bendruomenių įvairaus amžiaus gyventojus dalyvauti pilietinėse veiklose ir sprendimų priėmime.

Tauragėje, sausio 5-9 d., vykusiame praktiniame seminare „Kompetencijų didinimas vietos demokratijos, pilietinio įsitraukimo, strateginio planavimo ir bendruomenės atsparumo didinimo klausimais“ dalyvavo Tauragės r. VVG darbuotojai ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pirmoje mokymų dalyje buvo apžvelgta bendruomenės reikšmė viešajame valdyme. Bendruomenės ir valdžios bendradarbiavimo modeliai. Lyderystė ir strateginis valdymas bendruomenėje bei lyderių komunikacijos, konfliktų valdymo sistemos. Taip pat socialinės inovacijos bendruomenėje. Antroje mokymų dalyje aptartas projektų kūrimas ir valdymas, esamos galimybės bendruomenėje, paraiškos rengimo principai. Praktinių užsiėmimų metu tobulintas įgūdžių formavimas rengiant lėšų pritraukimo projektą.

Tauragės r. VVG informacija

Galerija