SVEČIAI IŠ UKMERGĖS
2023 m. kovo 24 d.

Š. m. kovo 24 d. Tauragės rajoną aplankė svečiai iš Ukmergės rajono (NVO, bendruomenių, savivaldybės įstaigų ir kiti potencialūs KP dalyviai). Tauragės rajono VVG administracijos darbuotojai supažindino svečius su turima mūsų rajono bendruomenių patirtimi vietos ekonomikos aktyvinimui, alternatyvių veiklų kaime atsiradimu, verslumo skatinimo projektais, kurie buvo finansuoti Tauragės r. VVG iš Tauragės rajono vietos plėtros strategijos lėšų. Su svečiais pažintį po rajoną pradėjome nuo Norkaičių tradicinių amatų centro. Edukatorė Jurgita papasakojo apie amatų centro veiklą, bendradarbiavimą ir partnerystę su bendruomene ir savivaldybe, tradicinių amatų išsaugojimą ir prisitaikymą rinkoje. Gintauto Žebelio kanapių ūkyje “Kanapės galia” svečiai susipažino su individualios privataus verslo iniciatyvos įgyvendinimo procesais, rinkos plėtra bendradarbiaujant su užsienio pirkėjais. Apie socialines ekonomines veiklas kaime pasakojo ir su veikla supažindino Pagramančio bendruomenės centro socialinės globos namų “Gramančia” direktorius Jonas Samoška ir bendruomenės pirmininkė Raselė Stružeckienė. Jie pristatė viešųjų paslaugų teikimo galimybes bendruomenėje. Taurų pramogų parko įkūrėjas Antanas Venckus papasakojo apie viešųjų paslaugų teikimą lankytojams, jų įvairovę, apie privataus verslo sėkmes ir nesėkmes, apie galimybes pasinaudoti ES lėšomis. Pažintį užbaigėme Audriaus Macijausko ūkyje “Gaurės uogos”. Šeimininkai šiltai sutiko svečius ir mielai pasidalijo patirtimi apie alternatyvų žemės ūkį – nuo lauko iki pirkėjo, kurį puoselėja visa šeima.

Tauragės r. VVG informacija

EE