Projekto „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ baigiamoji konferencija
2023 m. gegužės 25 d.

2023 m. gegužės 16 – 17 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Regionų plėtra 2023

„BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“.

Konferencijos informacija: Darbotvarkė

                                              Pranešimas

vvv